Gewapend beton

Gewapend beton is beton waar stalen staven in geplaatst zijn. Beton is niet goed bestand tegen trekkracht vanwege de korrelige structuur. Als de trekkracht te groot wordt, vormen zich scheuren in het materiaal. Als er eenmaal een scheur zit in het beton wordt het alleen nog maar erger, omdat de trekkracht zich rond de scheur concentreert, want daar is de balk op zijn smalst. Als gevolg wordt de trekspanning per eenheid van oppervlakte steeds hoger, dit leidt tot het bezwijken van de constructie.

Hoe werkt gewapend beton?

Bij gewapend beton worden op de plaatsen waar trekkrachten optreden stalen plaatsen geplaatst. De stalen staven nemen trek- en of drukkrachten op, dit wordt trekwapening of drukwapening genoemd. De stalen staven versterken de plaatsen waar het beton zwak is. Als de druk te hoog wordt en het beton bezwijkt, dan wordt op die plaatsen drukwapening aangebracht. Het wapeningsstaal wordt vooraf in een houten of stalen vorm aangebracht, de bekisting of ‘de kist’ genoemd. Als de bekisting is aangebracht wordt er betonspecie gestort en verdicht met een motorisch aangedreven trilnaad. De wapening wordt dan volledig in het beton ingebed. Na maximaal 28 dagen heeft het beton de ontwerpsterkte bereikt. Het gewapend beton kan hierna worden belast.

Succes van gewapend beton

Beton en staal kunnen goed samenwerken, dit is gebaseerd op de volgende eigenschappen:

  • Beton kan goed drukkrachten opnemen, maar is zwakker in het opnemen van trekkrachten. Die tekortkoming wordt opgelost door het toepassen van stalen staven.
  • Beton en staal hechten goed aan elkaar.
  • De uitzettingscoëfficiënt is zo goed als gelijk aan die van staal. Dat voorkomt inwendige spanningen die het gevolg kunnen zijn van temperatuurschommelingen.
  • Beton beschermt staal tegen roesten, omdat beton een hoge pH-waarde heeft.

Toepassingen

Gewapend beton wordt gebruikt op plaatsen dat zwaar belast wordt. Vloeren van beton zijn vaak ook gemaakt van gewapend beton. Maar ook een plafond kan van gewapend beton worden gemaakt, omdat dit het plafond extra sterk maakt.

Beoordeling